קום תקום

קודם כל שאל את נפשך אם צודק אתה או לא
אם רעיונך אינו צודק- אל תתחיל
ואם מפקפק אתה בצדקתו לאחר שהתחלת- אל תמשיך
אך אם מאמין אתה, שהצדק איתך….

אם מאמין אתה שהצדק איתך
אם הנך בטוח פנימה בליבך
כי נכונה היא הדרך בה החילות ללכת
אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון
אל תסתכל מי הם ההולכים אחריך
אל תשים לב לאלה העומדים נגדך
כי נכונה היא הדרך בה החילות ללכת
אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון

והיה אם תיפול בדרך אם תיפול בדרך
דע כי שקר הוא שנפלת – קום תקום!
והיה אם תיפול בדרך אם תיפול בדרך
דע כי שקר הוא שנפלת – קום תקום!

לך קדימה רק קדימה
אל תוותר
לך קדימה (רק קדימה)
אל תוותר

אם רק מעטים יצטרפו אליך אין דבר
אם רבים יקומו עליך אין דבר
כי נכונה היא הדרך בה החילות ללכת
אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון

אלה שקיללוך ובאבן סקלוך
כף עוד ימחאו לך
על שלא נרתעת כל אשר לך נתת
כי נכונה היא הדרך
אלה שקיללוך ובאבן סקלוך
באהבה עוד יקבלוך
אזי אל תשאל לסיכויי הניצחון

והיה אם תיפול בדרך אם תיפול בדרך
דע כי שקר הוא שנפלת – קום תקום!

לך קדימה רק קדימה
אל תוותר
לך קדימה (רק קדימה)
אל תוותר

בסלון של סלומון? או אולי בסלון שלכם? שאנן סטריט בהופעה פרטית ואינטימית אצלך בבית!