Wanna Share? Respect!

We’re against racism

ביבי, אני יודע שקשה לך בעבודה שאתה עושה

בלי ציניות, בכנות, אני לא מנסה

לרמוז שלא אכפת לך, או לגלוש לקנטרנות

אבל ביבי, לא נשיג כלום באמצעות הגזענות

 

ביבי, זה בטח ממש ממש לא קל

לנסות מדי יום לרבע את המעגל

לזגזג בין צבא, לפרלמנט, לרבנות

אבל ביבי, אין דבר יותר בזוי מגזענות

 

ביבי, מרוב דם, מרוב אש

אני מבין שלפעמים זה כמעט ומתבקש

לאטום, להרוס, לרסק ולהתעטף בצדקנות

אבל ביבי, אל תשכח לאן תוביל הגזענות

 

אנחנו נגד גזענות


ולכל מקום שהיא תגיע, שלא תהיה לך טעות

נגיע גם כולנו את קולנו נרים

ונדרוש שוויון מלא

בין כל דת, גזע ומין

אנחנו נגד גזענות

نحن ضد العنصرية

ובמציאות של אלימות ההיסטוריה תכריע

שצדקנו כשעשינו יד אחת

ודרשנו שוויון מלא

בין כל גזע, מין ודת

نحن ضد العنصرية

אנחנו נגד גזענות

ואם זה מה שאתה מביא

אז מוטב תסגור את החנות

אנחנו באנו להציע אנטיתזה

שדורשת שוויון מלא בין כל דת, מין וגזע

אנחנו נגד גזענות

نحن ضد العنصرية

והשוויון בוא יבוא

והשלום גם הוא יגיע

 

 

 

 

 

IN SALOMON'S LIVING ROOM? OR MAYBE IN YOUR LIVING ROOM? A PRIVATE AND INTIMATE SHAANAN STREETT PERFORMANCE AT YOUR PLACE!